หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโสภา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแก่งโสภา
สนับสนุนการศึกษาในตำบลอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ติดต่อ อบต.แก่งโสภา
โทร : 055-293-100
Email : kaengsopha@live.com,
saraban@kaengsopha.go.th
นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านห้ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตรงนาป้าแดง หมู่ที่ 12 บ้านแก่งกุลาเหนือ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
ประกาศราคากลางป้ายชื่อซอยตำบลแก่งโสภา [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 115 
เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ 1.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 145 
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 140 
   
 
   
 
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 116 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 121 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอก [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 114 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กปฐมวัย หลังจากสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ที่ พล 0023.3/ว 599 ลว 30 ก.ย. 65 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ที่ พล 0023.3/ว 598 ลว 30 ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก ที่ พล 0023.3/ว 597 ลว 30 ก.ย. 65 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6473 ลว 30 ก.ย. 65 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 0023.3/ว 6408 ลว 29 ก.ย.65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6407 ลว 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 596 ลว 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 595 ล 23 ก.ย.65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6400 ลว 29 ก.ย.65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบประเมินระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานขาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 592 ลว 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ พล 0023.3/ว 594 ลว 29 ก.ย.65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย ที่ พล 0023.3/ว 593 ลว 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ที่ พล 0023.3/ว 6398 ลว 29 ก.ย.65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17107 ลว. 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
แจ้ง อบจ.พล. แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ฯ ที่ พล 0023.3/17105 ลว. 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ที่ พล 0023.3/ว 6385 ลว. 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ส.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 591 ลว.29 ก.ย. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่ ลบ 53301/ว2094 ลว. 29 ก.ย. 65 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6323 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ พล 0023.4/ว 6320 ลว. 27 ก.ย. 65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
   
 
 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าอาคารที่ทำการอ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 8 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 8 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม สมัยวิสามัญ สมัยที [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน ค. [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านมุง กิจกรรมปลูกต้นไม้พื่อสร้างแหล่งอาหารที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบ้า [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดพริก กีฬาสีโรงเเรียนผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวถ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านมุง กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบ้ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน ค [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงกอก ตรวจสอบสถานการณ์น้ำและได้นำรถแม็คโค​รขุดลอกลำราง​เพื่อ​เปิดทางน้ำให้​ไหลได้สะดวก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรย้อย เทศบาลตำบลไทรย้อย(กองช่าง)ลงพื้นที่ซ่อมถนน สายบ้านโป่งค่าง-บ้านโคก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านพร้าว ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
   
 
 


อบต.บึงกอก โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บึงกอก โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ (บริเวณลานตากข้าวของหมู่บ้าน ) หมู่ ๓ บ้านเกาะจันทร์ ตำบลบึงกอก อำ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บึงกอก โครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร (ห้องทำงานรองนายก อบต.บึงกอก) หมู่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บึงกอก โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช (วัดเทพนิมิต) หมู่ ๑๒ บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิ [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บึงกอก โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล.(บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงกอก) หมู่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังห [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านกร่าง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองการศึกษา ฯ และกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.น้ำกุ่ม ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงส [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในตำบลบ้านคลอง (วัดยาง) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง เช่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดสุดสวาสดิ์) (ตั้งแต่เด [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่ง วิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอ [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่งานกิจการหอพัก การจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และจัดซื้อ/จัดจ [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดยาง) [ 30 ก.ย. 2565 ]


ทต.บ้านคลอง เช่าที่ดินเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาบริการประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง (วัดสุดสวาสดิ์) [ 30 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านยาง จ้างเหมากำจัดวัชพืชและเปิดทางระบายน้ำคลองเฉลียง บ้านท่าแก่ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังห [ 30 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธ [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตักหน้าขุดหลัง ตค ๑๓๑๑ พิษณุโลก โดยว [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ) สำหรับซ่อมแซมถนนสายซำพุด หมู่่ที่ 11 บ้าน [ 21 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
ขอทราบแผนที่ อบต.แก่งโสภา ครับ (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 96  ตอบ 2  
สอบถามระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายประจำปี2565 (16 ม.ค. 2565)    อ่าน 102  ตอบ 1  
แจ้งเลขที่โฉนดที่เก็บภาษี ผิด และ ขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสารได้ไหม (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 202  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าไหมมัดหมี่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านแก่งซอง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.แก่งโสภา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  ระบบน้ำ
 
สายตรงปลัด
โทร : 055-293-100
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373 E-mail : saraban@kaengsopha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 279,118 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-707-0994
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.แก่งโสภา

facebook
อบต.แก่งโสภา
อบต.แก่งโสภา