หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโสภา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.แก่งโสภา
"ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การศึกษา
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
 
  พันธกิจ
 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
    สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสู่ชุมชน
    ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ เสมอภาค และทั่วถึง และมีอาชีพเสริมอย่างมั่นคง
    ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู และมีการสืบทอด
    พัฒนาระบบการจัดผังเมือง ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
  รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง และเป็นมาตรฐาน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กาจัดตั้งโรงเรียน และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และสนใจดูแลสุข ภาพของตนเอง
  ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตร
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373 E-mail : saraban@kaengsopha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 225,699 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-707-0994
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10