หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโสภา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.แก่งโสภา
"ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การศึกษา
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
 
  พันธกิจ
 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
    สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสู่ชุมชน
    ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ เสมอภาค และทั่วถึง และมีอาชีพเสริมอย่างมั่นคง
    ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู และมีการสืบทอด
    พัฒนาระบบการจัดผังเมือง ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
  รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง และเป็นมาตรฐาน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กาจัดตั้งโรงเรียน และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และสนใจดูแลสุข ภาพของตนเอง
  ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตร
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373 E-mail : saraban@kaengsopha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 1,330,103 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-707-0994
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10